Socialtjänsten

Socialtjänsten hjälper alla som bor i kommunen om de behöver det. Barn, unga, vuxna och äldre. Socialtjänsten är uppdelad i olika enheter och all personal har tystnadsplikt.

Familjeenheten

Hit vänder sig föräldrar och ungdomar som söker stöd och hjälp när de har det svårt. Mammor, pappor och barn kan ibland behöva prata om det man känner är jobbigt. Då kan man få gratis hjälp av Familjeteamet.

På Familjeenheten kontrolleras barns behov av skydd efter anmälningar när någon misstänker att ett barn far illa.

Om någon tror att ett barn (0-20 år) far illa ska man göra en anmälan. Om du inte berättar vem du är kan du vara anonym när du gör en anmälan till socialtjänsten.

Alla som jobbar med barn är skyldiga enligt lagen att göra en anmälan om man misstänker att barn far illa.

Försörjningsenheten

Här kan du få hjälp med din vardagsekonomi.
Enheten kan hjälpa med bidrag till försörjningsstöd.
Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd är tänkt som ett stöd tills du kan klara dig själv.

Socialtjänstlagen bestämmer vilka som får försörjningsstöd. Bidragets storlek bestäms av hushållets tillgångar och inkomster.

Vuxenenheten

Här kan vuxna få hjälp att komma ifrån missbruk av alkohol, narkotika eller mediciner.

Ring kundtjänst 0270-75 000 om du vill komma i kontakt med Socialtjänsten.

Här hittar du information om socialtjänsten för barn. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du är orolig att någon du känner dras till en våldsam, extrem rörelse eller ideologi kan du ringa Rädda barnens telefon 020-100 200 anonymt och kostnadsfritt.