Medborgakontoret i Ljusne

Medborgarkontoret Ljusne

Ljusne waxaa ay laheed Medborgakontoret tan iyo dayrta 2014, goob kulan oo loogu talagalay, waxyaabo kale, macluumaadka bulshada iyo isdhexgalka.

Waxaa xafiiska madaniga qof kasta oo Ljusne oo u baahan in laga caawiyo adeegga dadweynaha. Halkan waxaa xafiiska shaqada iyo xafiiska adeegga ajinebiga oo ku jira meesha maalmood qaar ka mid ah oo bixiya waxbarashada diyaarinta ah Swedish, muxaadarooyin iyo shirarka la siyaasiyiinta.


Xafiiska madaniga waa ka amaahan kartaa computer iyo waad ka iibsan kartaa koob kofe ah sidoo kale waxaad ka heli kartaa gargaar lacag la'aan ah iyo dhar dadka deegaanka ay ku deeqday.

Xataa waxaa ey xiriir degdeg ah ka heli karaan dadka muhaajiriinta ah ee caafimaad, xarunta caafimaadka dugsiyada, booliiska iyo adeegyada bulshada.