Cuntada iskuulka

Qadadda marwalbo waa laba doorasho oo kal ah mid laga sameeyay qudaar.

Hadii ay jirto cunto kaa mamnuuceysa diintaada la xariir iskoolka ardeyga jikadooda .

Hadii iluhu qabo xasaasiyado cunto, waxaa jira ikhtiyaari cunto kale oo loo habeeyay baahida ilmaha.

Halkan waa codsiga cuntada gaarka ah Word, 24.6 kB.