Sida aad u isticmaasho Unikum

Unikum, waalidiintu waxay arki karaan horumarka ilmaha iyo fasalka.

Dhammaan carruurta / ardayda ee degmada Söderham waxay helayaan kontada Unikum.

Si aad u hesho bogga ilmahaaga, waxaa si fudud ku gali kartaa Aqoonsiga Bankiga Unikum.net ama soo qaado barnaamijka.

Haddii aadan haysan ID Aqoonsi, waxaad la xiriiri kartaa shaqaalaha si aad u heshid qof kale.

Furaha xisaabta bangiga:

• Booqo www.unikum.net.

• Riix halkan oo dooro si aad u hesho siyaabo kale oo aad ku gasho.

• Ka dooro degmada Söderhamns.

• Ka dooro Bank-Idiga:

• Waa diyaar inaad isticmaasho.

Marka aad gashid, fadlan buuxi faahfaahinta xiriirka iyo e-mail si aad u hesho wargelin dhacdooyin ku salaysan si gaar ah.

Talo! Halkan waxaad ka heli doontaa filim wanaagsan oo ku saabsan sid aad ugu heli karto Unikum.external link, opens in new window