Waxbarashada khaaska ah ee dadka qaangaarka

Waxbarashada khaaska ah ee dadka qaangaarka ah, Särvux

Adiga oo qaba xanuunka korniinka ama dhaawac maskaxeed wuxuu xaq u leeyahay waxbarasho gaar ah oo loogu talagalay qaangaarka da'doodu ka yartahay 20 sano.

Daraasaduhu waxay ku habboon yihiin aqoontaada iyo kartidaada sida waafaqsan qorshaha waxbarashada shakhsi ahaaneed.

Ka akhriso wax dheeraad ah oo ku saabsan Särvux afkaaga halkan. External link, opens in new window.