ዝለዓለ ሞያዊ ትምህርቲ

ኣብ ዝለዓለ ሞያዊ ትምህርቲ ንስኻ ብ ሓደ ሞያ ክትስልጥን ትኽእል።

እቲ ሞያዊ ትምህርቲ ድሕሪ 2ይ ደረጃ ትምህርቲ ዝውሰድ ኮይኑ ካብ 1 ክሳብ 3 ዓመት ግዜ ይወስድ፣ እቲ ክለሳ ሓሳብ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ አቲ ግብራዊ ከኣ ኣብ ቦታ ናይ ስራሕ ትመሃሮ።

ናብ ዝለዓለ ሞያዊ ትምህርቲ ንምምልካት ዝኮነ ናይ ዕድመ ገደብ የብሉን።

ኣብዚ ኣንብቡ ብ ትግርኛ ብዛዕባ ዝለዓለ ሞያዊ ትምህርቲ External link, opens in new window.!