ካርታ፣ ምእለይ ኣረጋውያን

ኣብዚ ምምሕዳር ሶደርሃምን ዝተፋላለየ መአለይ እረጋውያን ኣሎ።ኣብዚ ብምጥዋቅ ኩሉ ካርታ ክትሪኡ ትኩኡሉ

ተወሳኺ ሌንካር

​ፋርማሲ/ቤትመድሃኒት

መድሃኒት ኣብ ፋርማሲ ኢኻ እትዕድጎ። ገለ መድሃኒታት ካብ ሓኪምካ ፕረስክሪፕሽን የድልዮ። እቶም ኣብ ፋርማሲ ዚሰርሑ ብዛዕባ ሕማምን ኣፋውስን ብዙሕ ይፈልጡ እዮም። ንሓያሎ ሕቶታትካ ኪምልሹ ይኽእሉ እዮም። ኣብቲ ፋርማሲ ንእተፈላዩ ሕማማት ዚምልከቱ ብሮሹራትውን ይርከብ እዩ።