ኣገደስቲ መዝገበ ቃላት

ኣብዚ ትረኪብ ንስኻ መዝገበ ቃላት ናይቶም መብዛሕቱ ግዜ ንጥቀመሎም ቃላት ምስ ዝተፈላለዩ በዓል ስልጣናት።

ፍሉያት ቃላት ን ዕድጊ ስራሕ።

ስቬንስካ-ኢንግሊሽ መዝገበ ቃላትexternal link, opens in new window

ስቬንስካ-ኢንግሊሽ-ዓረብ መዝገበ ቃላትexternal link, opens in new window

ስቬንስካ-ኢንግሊሽ-ዳሪ መዝገበ ቃላትexternal link, opens in new window

ስቬንስካ-ኢንግሊሽ-ሶማል መዝገበ ቃላትexternal link, opens in new window

ስቬንስካ-ኢንግሊሽ-ትግርኛ መዝገበ ቃላትexternal link, opens in new window

 

ንመግለጺ ወይ መብርሂ መብዛሕቱ ግዜ እንጥቀመሎም ቃላት ኣብ ሚግረሽን፣

ስቬንስካ-ኢንግሊሽ መዝገበ ቃላትexternal link, opens in new window

ስቬንስካ-ዓረብ መዝገበ ቃላትexternal link, opens in new window

ስቬንስካ-ዳሪ መዝገበ ቃላትexternal link, opens in new window

ስቬንስካ-ሶማል መዝገበ ቃላትexternal link, opens in new window