ካርታ፣ ቤትንባብ

ኣብ ምምሕዳር ሶደርሃምን ቡዙሕ ዝተፈላለዩ ቤትንባብ ኣለዉ። ኣብዚ ጠዉቁ ካርታ ክትሪኣኡ።

ቤት ንባብ

አንተ ዳ ኣ ኣጥፊእካዮ ወይ ድማ ኣባላሽኻዮ አቲ ዝተለቀሕካዮ መጽሓፍቲ ግድን ባዕልኻ ትኸስሮ።

ብኸምዚ መሰረት ትኸፍል፣

ናብ ቤት ንባብ በዚ ቁጽሪ ተለፎን ተወከሱ 0270-755 10
ወይ ብ ኢ-መይል (e-post) ክትሰዱ ትኽሉ