ክራይ ኣባይቲ

ኣብዚ ምምሕዳርና ዝዊኒኖ ገዛዊቲ የቢልናን ።አቶም ኒግልገለሎም ገዛዊቲታት ብዚተፈላለዩ ካላኦት ትካላት ይመሓደሩ።

ኣብዚ ምምሕዳርና ናይ ገዛ ክራይ ኣባይቲ ብ Faxeholmen AB ይመሓደሩ ኩሎም ዚካረዩ ገዛን ኣዳራሽን ኣብ ምምህዳርና ዝርከቡ።

 

ግላዊ ገዛ ክራይ ኣባይቲ

HSB Hyreshem ABexternal link, opens in new window

Helsingehus external link, opens in new window

Husö Fastighets AB external link, opens in new window

Stenhus AB external link, opens in new window

Hälsinge Kulturfastigheter ABexternal link, opens in new window


ናይ ዕድጊ ገዛዊቲ

Brf Nymåla external link, opens in new window

Brf Ljusneexternal link, opens in new window

Brf Borgmästargården i Söderhamnexternal link, opens in new window