2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ

ኣብ ሰደርሃምን ሓንቲ ቤት ትምህርቲ 2ይ ደረጃ Staffangymnasiet ትበሃል ከም ሓደ ክፋል ናይ ሄልሲንላንድ (Hälsingland) ማሕበረ ትምህርቲ እያ።

ኣብዚ ተወከሱ ናይ Staffangymnasietexternal link, opens in new window

ቤት ትምህርቲ ላዕለዋይ ደረጃ ዕላምኡ ንመናእሰይ ካብ 16 ክሳብ 20 ዝዕድሚኦም እዩ።

ቤት ትምህርቲ ላዕለዋይ ደረጃ ብነጻን ብግላዊ ድሌትን ዝውሰድ መንእሰያት ድሕሪ ናይ መባእታ ትምሕርቶም ምዝዛም ብምርጫ ዝፍጽምዎ ቤት ትምህርቲ እዩ።

እቶም ዝተፈላለዩ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ መደብ ድማ ናይ ተግባረእድ ትምህርትን ወይ ድማ ንላዕለዋይ ደረጃ ምድላውን ክከውን ይኽእል አዩ።

ከም ተወሳኺ ውን ናይ ምእተዊ መደብ ኣሎ ነቶም ካብ 16 ክሳብ 20 ዝዕድሚኦምን ነቶም ፍልጠቶም ክብ ከብሉ ዝደልዩ ተማሃሮን ይህብ።
ኣብዚ ኣንብቡ ብ ትግርኛ ብዛዕባ 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ።PDF (pdf, 612.6 kB)