Sök

Din sökning torghandel gav 7 träffar

 1. Torghandel

  2023-06-16 /

  Webbsida

  Efter önskemål från medborgarna har kommunen köpt in ett stort antal torgstånd, som vi utan avgift lånar ut till företagare. Torgstånden är i första hand avsedda för företagare som säljer lokalt producerade varor.

 2. Sverigefinnarnas dag 24 februari

  2023-02-24 /

  Nyhet, evenemang eller e-tjänst

  Häng med på Sverigefinnarnas dag - 24 februari - på stadsbiblioteket i Söderhamn.

 3. Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Söderhamns kommun SKFS 02:2001:01.pdf Pdf.

  2023-02-24 /

  Dokument

  på iordningsställd plats på Skolhusgatan vid kv. Lönnen och Furan 1 samt på Köpmantorget i Söderhamn som kommunen upplåter till allmän försäljningsplats för torghandel. Försäljning från torgstånd Skolhusgatan får endast ske från platserna 7-12, medan försäljning

 4. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Söderhamns kommun SKFS 02:2022:01.pdf Pdf.

  2023-02-24 /

  Dokument

  som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel. 2 § Vid tillämpning av dessa föreskrifter, ska följande områden jämställas med offentlig plats under förutsättning att områdena är tillgängliga för allmänheten. 1

 5. Anmälan om registrering.pdf Pdf.

  2023-02-24 /

  Dokument

  om du kontaktar tekniska avdelningen först. Du når tekniska avdelningen via kommunens kundtjänst, telefon 0270-750 00 eller e-post kundtjanst@soderhamn.se. Tekniska avdelningen kan också svara på frågor kring torghandel och har torgstånd att låna ut gratis

 6. Planprogram-söderhamns-centrum.pdf Pdf.

  2023-02-24 /

  Dokument

  ett tätare och tryggare centrum. Köpmantorget Köpmantorget ner mot ån anläggs som ett stadstorg och förbereds för torghandel och stadsevenemang. Lättare byggnader kan ge strukturen av ett salutorg. Södra Hamngatan Södra Hamngatan görs om till stadsgata

 7. Bilaga Planprogram Söderhamns centrum - samrådsredogörelse.pdf Pdf.

  2023-02-24 /

  Dokument

  KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr KS2014/0157 sid 1 (68) 2015-06-03 Postadress Söderhamns Kommun 826 80 Söderhamn Internet www.soderhamn.se Telefon 0270-750 00 Org. Nr 212000-2353 E-post info@soderhamn.se Eva Widergren Samhällsplaneringsenheten Tfn 0270 751 81 SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Senast uppdaterad: 15 augusti 2022