Sök

Din sökning torghandel gav 6 träffar

 1. Torghandel

  2020-06-18 /

  Webbsida

  Efter önskemål från medborgarna har kommunen köpt in ett stort antal torgstånd, som vi utan avgift lånar ut till företagare. Torgstånden är i första hand avsedda för företagare som säljer lokalt producerade varor.

 2. Näringsliv och arbete

  2019-09-16 /

  Webbsida

  Anmälningsskyldighet för tobakshandel Torghandel Uppläggning av massor Uteservering Yrkesfiske med fasta redskap Visa alla (14) Upphandling och inköp E-faktura E-handel Inköpssamverkan Mitt Upphandlingar Delta i upphandlingar, kom i gång

 3. Allmänna lokala ordningsföreskrifter.pdf

  2019-09-16 /

  Dokument

  bestämmelser 1 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats. För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel. 2 § Vid tillämpning av dessa föreskrifter, ska följande

 4. Anmälan om registrering.pdf

  2019-09-16 /

  Dokument

  Du når tekniska avdelningen via kommunens kundtjänst, telefon 0270-750 00 eller e-post kundtjanst@soderhamn.se. Tekniska avdelningen kan också svara på frågor kring torghandel och har torgstånd att låna ut gratis.  Näringslivsenheten Näringslivsenheten

 5. Planprogram.pdf

  2019-09-16 /

  Dokument

  ett tätare och tryggare centrum. Köpmantorget Köpmantorget ner mot ån anläggs som ett stadstorg och förbereds för torghandel och stadsevenemang. Lättare byggnader kan ge strukturen av ett salutorg. Södra Hamngatan Södra Hamngatan görs om till stadsgata

 6. Bilaga Planprogram - samrådsredogörelse.pdf

  2019-09-16 /

  Dokument

  KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr KS2014/0157 sid 1 (68) 2015-06-03 Postadress Söderhamns Kommun 826 80 Söderhamn Internet www.soderhamn.se Telefon 0270-750 00 Org. Nr 212000-2353 E-post info@soderhamn.se Eva Widergren Samhällsplaneringsenheten Tfn 0270 751 81 SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 september 2019
TypeError: null has no such function "getNode"