Insatser enligt LSS, Ansökan

Blankett för ansökan om Personlig assistent, Ledsagarservice, Kontaktperson, Avlösarservice i hemmet, Korttidsvistelse utanför det egna hemmet, Korttidstillsyn, Daglig verksamhet, Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn- och ungdom, Bostad med särskild service för vuxna.


Senast uppdaterad: 1 december 2023