Karta - beställning av kartunderlag

Situationsplan ska alltid finnas med när du ansöker om bygglov, vid ansökan/anmälan om inrättande/ändring av enskild avloppsanläggning samt anmälan/ansökan om inrättande av värmepumpsanläggning.


Senast uppdaterad: 23 september 2020