Arvode för sammanträden samt ersättning för resor, enskild ansökan

När du som är kommunalt förtroendevald ansöker om arvode för sammanträden och ersättning för resor använder du den här blanketten.

Senast uppdaterad: 17 augusti 2022