Arvode för sammanträden samt ersättning för resor, gruppansökan

När du som är kommunalt förtroendevald ansöker om arvode för sammanträden och ersättning för resor använder du den här blanketten.

Senast uppdaterad: 22 november 2018