Förtroendevald: Arvode för sammanträden, ersättning för resor (enskild ansökan)

När du som är kommunalt förtroendevald ansöker om arvode för sammanträden och ersättning för resor använder du den här blanketten.

Senast uppdaterad: 20 januari 2023