Skadestånd

Den här blanketten använder ni om ni vill lämna skadeståndsanspråk på skada som ni anser Söderhamns Kommun bär ansvar för.

Senast uppdaterad: 11 november 2019