Förskola – svara på platserbjudande

Efter att du ansökt om barnomsorg får du ett placeringserbjudande, du som vårdnadshavare ska besvara det inom två veckor. Har inte svar kommit inom två veckor tas köuppgifterna bort och platserbjudandet går till nästa barn i kö.

Placeringserbjudandet ska skrivas under av vårdnadshavare via vår e-tjänst. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under innan barnet får sin plats.

Förskolan tar kontakt med vårdnadshavarna efter att de tackat ja till platsen. Detta sker på olika sätt vid förskolorna det kan ske genom telefonsamtal, brev, kort etc.

Senast uppdaterad: 22 februari 2019