Anläggningsbidrag, Ansökan

Bidrag för drift och underhåll av egen anläggning/lokal. 

Ansökan ska lämnas till kultur- och samhällsserviceförvaltningen senast 25 februari.

Senast uppdaterad: 15 februari 2022