Förening - Anläggningsbidrag

Bidrag till föreningar för drift och underhåll av egen anläggning/lokal. 

Ansökan om anläggningsbidrag gör ni senast den 25:e februari för föregående kalenderår.

Senast uppdaterad: 8 mars 2024