Förening - Anläggningsbidrag

Bidrag till föreningar för drift och underhåll av egen anläggning/lokal. 

Anläggningsbidrag kan sökas av förening som äger och driver anläggning, där aktiviteter som beviljats aktivitetsstöd bedrivs.

Bidrag utgår med maximalt 50% av kostnaderna för anläggningen.

Anläggningsbidrag kan även utgå till nyanskaffning och revidering av orienteringskartor med upp till 50% av den totala kostnaden för kartmaterialet.

För att erhålla ett anläggningsbidrag ska föreningens intägter och kostnader som rör anläggningen kunna
utläsas separat från föreningens övriga verksamhet i den ekonomiska redovisningen.

Ansökan om anläggningsbidrag gör ni senast den 25:e februari för föregående kalenderår.

Ett digitalt ansökningsformulär kommer att publiceras senast 1:a februari.


Senast uppdaterad: 16 februari 2023