Förening - Ansökan för lotteritillstånd

Registrering för lotterier som gäller under en femårsperiod söks enligt spellagen 6 kap och 9§.

Föreningen kan under perioden anordna flera lotterier under förutsättning att insatsernas sammanlagda belopp inte överstiger 33 och 1/3 basbelopp.

Till ansökan bifogas verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, föreningens stadgar, föreningens styrelseprotokoll med beslut om att anordna lotteriet, vem som har valts som kontaktperson i föreningen för lotterier. Samtliga bilagor ska vara de senate upprättade, det vill säga föregående års.

Senast uppdaterad: 24 januari 2023