Förening - Investeringsbidrag

Investeringsbidrag till bidragsberättigad förening kan utgå med högst 50% av den del av bruttoinvesteringen som inte täcks av andra offentliga bidrag. Investeringen ska avse anläggning som föreningen äger och som finns upptagen i föreningens balansräkning.

Investeringsbidrag kan utgå för:

  • energibesparingsåtgärder för föreningar med egna anläggningar
  • handikapp- och tillgänglighetsåtgärder för föreningar med egna
    anläggningar
  • brandskyddsåtgärder för föreningar med egna anläggningar
  • bevarandet av kulturhistoriska värden

Ansökan om investeringsbidrag ska göras innan investeringen genomförs . Till ansökan bifogas offerter från minst tre leverantörer samt uppgifter om andra beviljade offentliga bidrag för investeringen.

Utbetalning av bidrag sker efter att investeringen genomförts och godkänts av behörig handläggare på Söderhamns kommun.

Ansökan görs via e-tjänst senast 15:e maj året före investeringsåret.

Senast uppdaterad: 14 februari 2023