Föreningsbidrag, Investeringsbidrag - ansökan

Det är Kultur och samhällsutvecklingsnämnden som fattar beslut om Investeringsbidrag till föreningar. Investeringsbidrag kan utgå för tillgänglighetsåtgärder, brandskyddsåtgärder med mera. Ansök senast 15 maj.
Enligt beslut i Kultur- och samhällsservicenämnden kommer inga Investeringsbidrag att betalas ut under 2019. Ansökan kan skickas in under 2019, men den kommer inte att behandlas förrän 2020.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 maj 2019
TypeError: null has no such function "getNode"