Föreningsbidrag, Investeringsbidrag - ansökan

Det är Kultur och samhällsutvecklingsnämnden som fattar beslut om Investeringsbidrag till föreningar. Investeringsbidrag kan utgå för tillgänglighetsåtgärder, brandskyddsåtgärder med mera.
Ansökan om investeringsbidrag skall göras innan investeringen genomförs och
vara inlämnad senast 15:e maj året före investeringsåret.

Senast uppdaterad: 17 februari 2022