Gymnasieskolan – ansökan om inackorderingstillägg

Om du läser på en kommunal gymnasieskola och ska bo och studera på annan ort än din hemort ska du söka inackorderingstillägg för boende och resor hos din hemkommun.

Senast uppdaterad: 17 april 2019