Lotteri, arvode för kontrollant

Kommunen betalar ut arvode till lotterikontrollant.

Senast uppdaterad: 7 juni 2019