Lotteritillstånd, 3 år - Ansökan

Registrering för lotterier som gäller under en treårsperiod söks enligt 17 § lotterilagen.

Föreningen kan under den perioden anordna flera lotterier under förutsättningarna att insatsernas sammanlagda belopp inte överstiger 20 basbelopp.

Till ansökan bifogas protokollsutdrag med beslut om att anordna lotteriet, förslag på lotteriföreståndare, stadgar och verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 mars 2019
TypeError: null has no such function "getNode"