Förening - Hyresbidrag

Bidraget kan sökas av förening som hyr anläggning eller lokal för aktivitetsstödsberättigad verksamhet och som samhällsservicenämnden bedömmer angelägen för kommunen eller föreningen.

Ansökan görs via e-tjänst senast 25 februari.

Senast uppdaterad: 12 maj 2024