Hyresbidrag för förening

Bidraget kan sökas av förening som hyr anläggning eller lokal för aktivitetsstödsberättigad verksamhet och som samhällsservicenämnden bedömmer angelägen för kommunen eller föreningen.

Förening som hyr anläggning eller lokal kan få bidrag till kostnaderna med
80% av redovisade årskostnader dock högst sammanlagt 15 000 kronor.

Hyreskostnader för lokaler som hyrs av kommunen t.ex. simhallar, gymnastiksalar och sporthallar samt samlingslokaler får inte räknas in i underlaget.

Ansökan görs via Rbok senast 25 februari.

Senast uppdaterad: 24 januari 2023