Klagomål - Hälsoskydd och miljö

Här kan du lämna klagomål eller synpunkter på något du upplever som störande för din hälsa eller närmiljö som du själv inte kan åtgärda eller påverka. Det kan t.ex. vara olovligt uppförd byggnad, störning i inomhusmiljö (buller, fukt, mögel etc.), miljöproblem utomhus (utsläpp, rök, nedskräpning etc.), hälsoskydd som avlopp eller hygienlokaler.

Senast uppdaterad: 4 juli 2024