Överförmyndaren - Ansökan om samtycke till rättshandling

Vissa rättshandlingar kräver alltid överförmyndarnämndens tillstånd, oavsett storleken på barnets tillgångar. Det gäller bland annat:

  • om barnet är inblandad i rättshandling som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt
  • om barnet är delägare i samma dödsbo som du
  • om barnet ska låna pengar eller låna ut pengar
  • om barnet ska driva ett företag.
Senast uppdaterad: 28 oktober 2021