Överförmyndaren - Synpunkt eller klagomål på god man, förvaltare eller förmyndare

Klagomål eller synpunkter på hur en ställföreträdare sköter sitt uppdrag lämnas skriftligt. Du ska uppge namn på ställföreträdare och huvudman samt de synpunkter och/eller klagomål du har. Kom ihåg att underteckna och datera din skrivelse, lämna kontaktuppgifter om vi behöver kontakta dig.

Om du har synpunkter eller klagomål på överförmyndarenheten/-nämnden kan du vända dig till: Helle Bryn-Jensen, Länsstyrelsen Dalarna Telefon: 010-2250396 E-post: helle.bryn-jensen@lansstyrelsen.se

Senast uppdaterad: 28 oktober 2021