Överförmyndaren - Årsräkning förmyndare

Blankett för redovisning av ekonomi till överförmyndaren

Årsredovisningen ska vara insänd till överförmyndaren före den 1 mars. Om du av någon anledning inte hinner lämna in din redovisning före detta datum måste du kontakta överförmyn

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 oktober 2021
TypeError: null has no such function "getNode"