Överförmyndaren - Redogörelse - årsräkning/sluträkning

En ifyllnadsbar PDF-blankett har funktioner där du kan mata in information i fält och sedan spara PDF-blanketten. För att kunna använda dessa funktioner behöver du en PDF-läsare, t.ex. Adobe Reader eller Foxit Reader.
Observera att det i vissa webbläsare inte går att öppna blanketterna eller fylla i dem. Spara då ned dem på din dator och öppna dem med en PDF-läsare, t.ex. Acrobat Reader.
Du kan hämta Adobe Reader gratis på Adobes webbplats.

Du kan också pröva att öppna blanketterna i en annan webbläsare.

Senast uppdaterad: 6 december 2023