Bygglov - Ansökan om förhandbesked

Om du planerar att bygga något som kräver bygglov, kan du söka förhandsbesked för att i ett tidigt skede få reda på om det överhuvud taget är möjligt att bygga på den plats som du tänkt dig.

Senast uppdaterad: 9 februari 2024