Förening - Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag kan utgå till föreningar som bedriver kultur och konstverksamhet.
Bidragets syfte är att främja ett mångsidigt kulturliv i hela kommunen.

Föreningens verksamhet skall vara av regelbunden karaktär. Verksamhetsbidraget baseras på medlemstal, redovisade aktiviteter, beräknade driftskostnader och i övrigt på verksamhetens inriktning och omfattning. Förening som får bidrag till egna lokaler är skyldig att hålla dessa öppna och tillgängliga för allmänheten i skälig omfattning.

Det totala budgeterade beloppet för verksamhetsbidrag fördelas med 80% till en del avseende grundbidrag och 20% till en del som fördelas mellan de föreningar som kan visa en dokumenterad verksamhet för åldersgruppen 0 – 25 år.

Till ansökan skall bifogas:

  • Verksamhetsberättelse (för senast förflutna verksamhetsår)
  • Resultat- och balansräkning (för senast förflutna verksamhetsår)
  • Revisionsberättelse (för senast förflutna verksamhetsår)
  • Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
  • Redovisning av antal aktiviteter för och med barn och unga mellan 0-25 år, typ av aktivitet och antal deltagare per aktivitet och totalt (för senast förflutna verksamhetsår)

Ansökan om verksamhetsbidrag för kulturföreningar inlämnas via e-tjänst fr o m 19 maj. Ansökan öppen t o m 31 maj.

Senast uppdaterad: 9 maj 2023