Förening - Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag kan utgå till föreningar som bedriver verksamhet inom den kulturella sektorn.
Bidragets syfte är att främja en mångsidig kulturell verksamhet inom hela kommunen. Föreningens verksamhet skall vara av regelbunden karaktär. Verksamhetsbidraget baseras på medlemstal, redovisade aktiviteter, beräknade driftskostnader och i övrigt på verksamhetens inriktning och omfattning. Förening som får bidrag till egna lokaler är skyldig att hålla dessa öppna och tillgängliga för allmänheten i skälig omfattning.

Det totala budgeterade beloppet för verksamhetsbidrag fördelas med 80% till en del avseende grundbidrag och 20% till en del som fördelas mellan de föreningar som kan visa en dokumenterad verksamhet för åldersgruppen 0 – 25 år.

Till ansökan skall bifogas:

  • Verksamhetsberättelse (för senast förflutna verksamhetsår)
  • Resultat- och balansräkning (för senast förflutna verksamhetsår)
  • Revisionsberättelse (för senast förflutna verksamhetsår)
  • Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
  • Redovisning av antal aktiviteter för och med barn och unga mellan 0-25 år, typ av aktivitet och antal deltagare per aktivitet och totalt (för senast förflutna verksamhetsår)


Ansökan om verksamhetsbidrag för kulturföreningar, inlämnas via e-tjänst senast den 15 maj.
Ansökningar via den gamla blanketten är ej giltiga.
Länk till e-tjänsten kommer att publiceras inom kort.

Senast uppdaterad: 14 februari 2023