Lotteritillstånd ansökan

Tillfälligt lotteritillstånd söks enligt 15 och 16 § lotterilagen och gäller för enstaka lotterier.
Till ansökan bifogas protokollsutdrag med beslut om att anordna lotteriet, förslag på lotteriföreståndare samt en kalkyl för lotteriet, stadgar och verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 mars 2019
TypeError: null has no such function "getNode"