Förskoleklass – anmälan om uppskjuten skolplikt

Har kan du göra anmälan om uppskjuten skolplikt. Skolplikten inträder det kalenderår barnet fyller 6 år.

Senast uppdaterad: 16 december 2020