Grundskola – anmälan om upphörande av skolplikt på grund av utlandsvistelse

Har kan du göra anmälan om skolpliktens upphörande på grund av varaktig utlandsvistelse.

Senast uppdaterad: 30 oktober 2023