Förening - Allmän samlingslokal, bidragsansökan

Med allmän samlingslokal avses i dessa regler en lokal som hålles öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, fritidssysselsättning eller någon annan liknande verksamhet.
Ansök senast 15 mars.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 april 2019
TypeError: null has no such function "getNode"