Förening - Allmän samlingslokal, bidragsansökan

Med allmän samlingslokal avses i dessa regler en lokal som hålles öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, fritidssysselsättning eller någon annan liknande verksamhet.
Ansök senast 15 oktober.


Senast uppdaterad: 15 februari 2022