Förening - Allmän samlingslokal, bidragsansökan

Med allmän samlingslokal avses i dessa regler en lokal som hålles öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, fritidssysselsättning eller någon annan liknande verksamhet.
Ansök senast 15 oktober. Ansökan avser innevarande år.

Vi vill uppmärksamma att ett nytt bidragsreglemente gäller från 2022. Föreningen skall inkomma med ansökan senast 15 oktober och sedan komplettera ansökan med kostnader (punkt 2 på ansökan), så snart årets kostnader kan redovisas. För 2022 lämnas ansökan på blanketten som laddas ned på länken nedan.

Senast uppdaterad: 22 augusti 2022