Förening - Bidrag till allmän samlingslokal

Med allmän samlingslokal menas en lokal som hålls öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, fritidssysselsättning eller någon annan liknande verksamhet.
Ansök senast 15 oktober året före kommande verksamhetsår.

Vi vill uppmärksamma att ett nytt bidragsreglemente gäller från 2022. Föreningen skall inkomma med ansökan senast 15 oktober och sedan komplettera ansökan med årets totala kostnader så snart dessa kan redovisas. För 2024 ansöks bidraget via Rbok och du kan göra din ansökan mellan 15 augusti och 15 oktober 2023.

Senast uppdaterad: 20 januari 2023