Förening - Bidrag till föreningsdriven fritidsgård

Bidrag till föreningsdriven fritidsgård kan sökas 2 gånger per år av förening som bedriver fritidsgårdsverksamhet. Bidraget är en fast summa som är lika för alla sökande och ersätter del av kostnader för lokalhyra och verksamhet.

Lokalen ska vara lämplig för ändamålet och vara öppen minst två kvällar i veckan under minst 15 veckor per termin. Två vuxna ska ha övergripande ansvar för verksamheten. Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse förfritidsgårdsverksamheten ska bifogas ansökan.

Ansökan görs via Rbok senast 15 januari, respektive 15augusti.

Senast uppdaterad: 24 januari 2023