Synpunkt socialtjänst och arbetsmarknadsfrågor

Här kan du lämna en synpunkt om socialtjänst och arbetsmarknadsfrågor.

När vi tagit emot din synpunkt får du ett ärendenummer som används vid kontakter i ärendet. Du kan vara anonym, men då får du ingen återkoppling i ärendet. Tänk på att dina inskickade uppgifter är en allmän handling och kan komma att lämnas i enlighet med offentlighetsprincipen såvida inte sekretess enligt sekretesslagen gäller.

Senast uppdaterad: 27 december 2021