Enskild väg - ansökan om bidrag enskild utfartsväg

Ansökan om kommunalt underhållsbidrag till enskild utfartsväg för permanent bebodd fastighet.
Mer information om kriterier för ansökan finns här

Senast uppdaterad: 2 februari 2022