Förening - Föreningsmiljonen: ansökan medlemsrekrytering vår

Bidrag från föreningsmiljonen kan sökas för aktiviteter i syfte att öka antal medlemmar i förening eller för ledarrekrytering i syfte att öka antal ledare i förening. Ansökan görs antingen vår eller höst.

Bidrag för aktiviteter i syfte att öka antal medlemmar

Alla bidragsberättigade föreningar i Söderhamns kommun kan söka stöd för att ordna tillgängliga och inkluderande kultur- och fritidsaktiviteter i syfte att öka medlemsantalet i föreningen.

  • En förening kan ansöka om stöd för flera aktiviteter. Utgifterna ska vara direkt kopplade till aktiviteten. Det går inte att söka stöd för föreningens löpande eller ordinarie verksamhet och kostnader.
  • Aktiviteterna ska vara öppna för alla.
  • Barn och unga 6–25 år ska vara en prioriterad grupp.
  • Fysiskt inaktiva och underrepresenterade grupper ska prioriteras.
  • Aktiviteterna ska vara kostnadsfria för deltagarna.
  • Aktiviteterna ska registreras i appen SHMN.NU

Maximalt belopp per ansökan är ett halvt prisbasbelopp vilket motsvarar 26 250 kronor under 2023.

Ansökan kan göras under två perioder/år:

  • Ansökningsperiod 1: 1/3 – 30/4
  • Ansökningsperiod 2: 1/9 – 31/10

Ansökan görs i Rbok och beviljat bidrag utbetalas i förskott.

En obligatorisk återrapportering av aktiviteten ska bland annat innehålla antal deltagare fördelat på flickor och pojkar, ekonomisk redovisning och beskrivning av genomförandet.

Bidrag som inte nyttjats för avsett ändamål ska återbetalas.

Senast uppdaterad: 20 mars 2023