Parkeringstillstånd för rörrelsehindrade, Ansökan

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är till för dig som kör bil och har stora svårigheter med att gå och röra dig. Gör din ansökan här.

Senast uppdaterad: 15 maj 2024