Bild

Maekele Gibhat och Samuel Tekeste i samtal med Khadra Abusagr, chef i Söderhamns kommuns omvårdnadsförvaltning.

Språkvän på jobbet är en väg in i svenskan

Orden, både bekanta och främmande, flyger över borden på CFL i Söderhamn. I projektet Språkvän på jobbet bjuds kommunens medarbetare in att samtala med nyanlända och samtidigt sträcka ut en hand som visar in till svenskan.

Hur firar ni högtider? Vad äter man där? Vad är svårast med svenska språket?

Samtalsämnena är många, liksom frågorna. Svaren kommer också, om än inte med samma hastighet. Men kanske lite snabbare ändå efter kvällar som den här, för idén med integrationsprojektet Språkvän på jobbet är att ge nyanlända svenskar att samtala med och på så sätt lära sig språket bättre.

Bra brobyggande

I det här fallet är det kommunanställda som utgör svenskarna. En bra idé för brobyggande och språkutveckling, säger några av de nyalända som dök upp under den andra kvällen med språkvän på jobbet.

Camilla Salling i samtal med Merhawi Mehari.

Totalt var ett 30-tal personer på plats den andra kvällen av fem där språkvänner träffas.

- Det är svårt annars, vi har inga svenska vänner att prata med. Alla grannar är från andra länder, säger Merhawi Mehari, som tillsammans med Samuel Tekeste och Maekele Gibhat tog tillfället i akt att prata med Khadra Abusagr, chef i omvårdnadsförvaltningen och Camilla Salling från kommunens kostenhet.

Deras modermål är tigrinja, och vägen till svenskan är snårig.

- Det är svårt när vi bara har varandra att prata med. Så det här är bra, säger Merhawi Mehari.

Utbyte på båda håll

Söderhamns kommun hoppas kunna ge de nyanlända ökade språkkunskaper, men också insikt i hur det svenska samhället fungerar. På samma sätt kan deltagarna från kommunen lära sig nya saker av sina samtalspartners.

Projekt med språkvänner finns på flera platser i landet.

Språkvän på jobbet är ett kommunalt projekt som ger kommunanställda chans att möta nyanlända på arbetstid. Fem träffar är planerade under våren.

Senast uppdaterad: 18 februari 2019