Bättre luft i badhuset – ny ventlation i Aquarena i sommar

Luften ska bli bättre i Aquarena när fastigheten får en ny ventilationsanläggning sommaren 2019.

Inomhusmiljön i Aquarena på Hällåsen ska bli bättre. Under ordinarie sommarstängning ska fastigheten få en ny ventilationsanläggning och därmed bättre luft och färre driftstopp.

Den befintliga ventilationsanläggningen i Aquarena har varit med i många år och håller inte längre måttet. Något som badgäster märkt av i den senaste tidens driftstopp då man tvingats stänga Aquarena vid några tillfällen. Under hösten och vintern har det gjorts både mätningar och åtgärder för att tillfälligt förbättra badmiljön. Bland annat har mikrobiella skador åtgärdats och gammalt illaluktande byggspill tagits bort.

Snart väntar en stor satsning på ny ventilation.

- Vi jobbar hela tiden för att både förbättra inomhusmiljön och hoppas vi slipper fler driftstopp. Nuvarande ventilationsaggregat är slitet och i sommar ska vi in med ett nytt, säger kommunens kultur- och fritidschef Anders Uddén.

Bytet av ventilationsanläggning sker inom det EPC-projekt där Söderhamns kommun och Faxeholmen investerar nästan 300 miljoner i norra Europas största energieffektiviseringsprojekt. Förhoppningen är att ny ventilation ska sätta punkt för oplanerade driftstopp, luften ska också bli bättre i den varma och fuktiga badhusmiljön.

Bytet av ventilation sker under ordinarie sommarstängning.

- Vi är säkra på att det kommer märkas en skillnad i luftkvalitén, säger Anders Uddén.

Eventuella ytterligare investeringar och förändringar i Aquarena kan vara aktuella men först under nästa budgetperiod, 2020 till 2023.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 februari 2019

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn