Söderhamn testort i EU-projekt - NOAH sätter ljus på dagvatten och smarta avlopp

Bild

Margareta Örn-Liljedahl och Ingemar Olofsson, båda medverkande i NOAH-projektet, berättar om arbetet för en journalist från Mittmedia.

Hur står sig avloppssystemen vid höga flöden? Vad finns egentligen i dagvattnet som når havet? Genom att delta i EU-projektet NOAH kommer Söderhamns kommun att få viktiga svar och samtidigt bidra till att få med frågorna i framtida samhällsplanering.

Söderhamn är tillsammans med Högskolan i Halmstad de svenska inslagen i NOAH, ett EU-projekt där nio Östersjöländer vill hitta nya sätt att samhällsplanera för höga vattenflöden och få bättre koll på vad dagvattnet faktiskt för med sig.

Projektet kommer att flyta på i två och ett halvt år. Mätningar kommer att göras bland annat i centrala Söderhamn där avloppssystemen är av olika ålder och modell. Universiteten kommer att simulera vad som händer vid höga vattenflöden.

- En av de viktigaste delarna av det här är att få ett annat synsätt så att vi kan bygga in det i samhällsplaneringen, i stället för att göra insatser i en liten ruta av detaljplanen, säger Margareta Örn-Liljedahl, kommunens projekthandläggare i NOAH.

Finare fjärd i framtiden

I dag finns ingen riktig koll på vad dagvattnet för med sig ut i till exempel Söderhamnsfjärden. Att förhindra att föroreningar följer med är en miljögärning och där kommer smarta avloppssystem att bli viktiga i framtiden.

- Det finns både diffusa utsläpp över tid och så sånt som sköljs med vid skyfall. Vad dagvattnet innehåller är det ingen som kan svara på riktigt, när allt går i rör i marken, säger Ingemar Olofsson, projektledare i Söderhamns kommuns samhällsplaneringsenhet.

Guide i sikte

Framme i vår kommer besökare från till exempel Tallins tekniska högskola och Danmarks tekniska universitet till Söderhamn. Mätningarna görs i mindre städer för att kunskapen sedan ska kunna föras över till större. Allt ska mynna ut i en guide för hur hantering av dagvatten ska bli en del av samhällsplaneringen.

Söderhamn är också med i EU-projekten iWater (avslutat) och pågående Hewater, där målen också varit klimatanpassning.

Senast uppdaterad: 25 februari 2019