Kritik och konstruktiva idéer – nya tag om Hällmyra

Bild

Tekniske chefen Ali Nefzi vill hitta en bra väg framåt för Hällmyra genom att möta medborgarna.

Kommunens öppna möte om Hällmyra lockade både mycket folk och många åsikter. En del kritik men också konstruktiva tankar lyftes runt en fråga som engagerar medborgarna.

Åsikterna om skötseln av skidspåren i Hällmyraområdet har varit många under vintern. När kommunen på fredagen bjöd in allmänheten till ett öppet möte i ämnet så var det glädjande att förbättringsförslagen, idéerna och besökarna också var många. Omkring 50 personer informerades om och diskuterade både historia, bakgrund, nuläge, visioner och möjligheter.

Många frågor om skidbro

Kommunens tekniska avdelning är ansvarigt för skötseln och tekniska chefen Ali Nefzi fanns på plats från kommunens sida, liksom politiker från kultur- och samhällsservicenämnden.

- Det går inte att diskutera det här över insändare, vi behöver ett nytt grepp. Vi vill fånga upp vad ni tycker och lyssna, så vi tillsammans kan göra ett bra arbete framåt med det här, säger Ali Nefzi till mötesdeltagarna.

Mötesdeltagare på CFL

Det öppna mötet om Hällmyra hölls på CFL och lockade runt 50 personer. Den som inte kunde komma men vill lyfta sina åsikter i ämnet kan höra av sig till Ali Nefzi, teknisk chef i kommunen.

Han får också svara på frågor om bland annat den skidbro som varit på gång länge, men som väntas på plats först framåt sommaren. Skidspårens skötsel fick också kritik, någon upplyste om att området också används på sommarhalvåret och måste hållas efter året runt.

Det alla tycks överens om är att området Hällmyra/Hällåsen är en pärla som måste putsas för att skina. Varför inte genom fler samarbeten mellan kommun och föreningsliv, menade flera.

Synpunkter fångas upp

Deltagarna på mötet fick göra en egen analys av områdets styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Materialet samlades in och ska sammanställas och publiceras.

- Nu vill vi ha en öppen dialog om processen och folk ska få se att deras synpunkter tagits om hand. De ska kunna följa vad som händer, säger Ali Nefzi, som var nöjd med mötet.

Kvinna skriver i block.

Monika Grudén gillade mötets upplägg, där deltagarna fick ge sina synpunkter om möjligheter och faror för Hällmyra i framtiden.

En av de som kom var Monika Grudén, som tycker att bra möjligheter till lokalt frilutsliv är viktigt. Hon fyllde liksom många andra i flera synpunkter och lämnade in.

- Det här blir underlag för vidare bearbetning och det tycker jag är jättebra. Jag tycker vi ska försöka bevara det vi har här, både på vintern och andra årstider.

Skidåkning säsongen ut

När det gäller den vidare skötseln av skidspåren på Hällmyra och Stugsundsudden under den här vintern, så ska spåren dras så länge det är möjligt, både på Hällmyra och Stugsundsudden. Däremot kommer inte snökanonerna att gå.

Hand med pappersbunt.

De många förslag som kom under det öppna mötet samlades in och ska sammanställas och tas tillvara så att idékläckarna kan följa processen.

Senast uppdaterad: 8 mars 2019